Template
Template คำขวัญตำบลออนใต้ : " ถิ่นกำเนิดหลวงปู่หล้า งามล้ำค่าพลายภูบาล นามกล่าวขานภูสองเมือง แดนรุ่งเรืองวัฒนธรรม ทิวทัศน์งามหนองพญาพรหม ถิ่นน้ำนมโคพันธุ์ดี " Template
Template พุธ, 18 กรกฎาคม 2018 Template

Web Master

Administrator
 
Template
แผนการดำเนินงานประจำปี 58

        แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


             1. ปกหน้าแผนการดำเนินงานปี 2558 
            
2. คำนำ            
            
3. สารบัญ
             4. ส่วนที่ 1 บทนำ
             
5. ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนดครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปี 2558
             6. ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                       
                
                 ***..........................................................................................***

Template
Template Template Template
Template
เว็บไซต์นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย: เทศบาลตำบลออนใต้ 62 หมู่ที่ 3 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Tel. 053-880656 Fax. 053-036043
Web Master : Jarunee Hanlom
Template