การคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในรอบที่3

20 กรกฎาค 2566 เวลา 10.00 – 11.30 น.
นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลออนใต้ ได้ผ่านเข้าสู่การประเมินผลงานในรอบที่สาม เพือคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย ซึ่งคณะอนุกรรมการเข้าตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมดิจิทัลเทศบาลตำบลออนใต้

     

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์