การดำเนินการซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับบาบาทของเจ้าพนักงานตามพรบ.โรคติดต่อฯ

การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติโรคตืดต่อ พ.ศ.2558(ฉบับที่ที่3) และ (ฉบับที่4) พ.ศ.2563

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์