การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลออนใต้

นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลออนใต้ วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลออนใต้

    

Categories: ภาพกิจกรรม