การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2564-2570

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลออนใต้ พ.ศ.2564-2570 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลออนใต้ โดยนายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง เป็นประธานเปิดการประชุม

 

Categories: ภาพกิจกรรม