การประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลจากประธานสภาและนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมกับนายกในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลจากนายกเทศมนตรี เป็นจำนวน 2 คน เป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Categories: ภาพกิจกรรม