การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบริเวณหนองพญาพรหม ต.ออนใต้

23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และปลัดเทศบาลตำบลออนใต้ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการออกแบบรายละเอียดโครงสร้างการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบริเวณ(หนองพญาพรหม) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของกรมโยธาและผังเมือง ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิวโฮเต็ล แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ้นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม