การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี2565

5 สิงหาคม 2565 นายประพิณ ปาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลออนใต้ เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลออนใต้

Categories: ภาพกิจกรรม