การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เปิดการประชุมโดยนายประพิณ ปาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลออนใต้

 

Categories: ภาพกิจกรรม