การประชุมหารือเกี่ยวกับศาสนพิธีประจำท้องถิ่นประจำปี 2565

การประชุมหารือเกี่ยวกับศาสนพิธีประจำท้องถิ่น เปิดเวทีเสวนาโดยท่านพระครูสันติธาดา เจ้าคณะตำบลออนใต้ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลออนใต้

 

Categories: ภาพกิจกรรม