การประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566

วันที่29 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลออนใต้ได้จัดการประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยมีตัวแทนคณะสงฆ์ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานประผู้สูงอายุ ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลออนใต้ จำนวน 33 คน เพื่อหารือแนวการจัดกิจกรรมโดยที่ประชุมมีมติในการจัดกิจกรรมดังนี้

 1. พิธีทำบุญสืบชะตา
 2. พิธีสระเล้าดำหัวตัวแทนผู้สูงอายุ
 3. กิจกรรมการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี(ชาย) “ศึกวันดวลไมค์”
 4. กิจกรรมการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี(ชาย) “ศึกวันดวลไมค์”
 5. กิจกรรมการประกวดโยนเปตอง(ชาย)
 6. กิจกรรมการประกวดโยนเปตอง(หญิง)
 7. กิจกรรมการประกวดแก่วงแขนเพื่อสุขภาพ(ชาย)
 8. กิจกรรมการประกวดแก่วงแขนเพื่อสุขภาพ(หญิง)
 9. กิจกรรมการประกวดตีกอล์ฟ(ชาย)
 10. กิจกรรมการประกวดตีกอล์ฟ(หญิง)
 11. กิจกรรมการประกวดตักน้ำใส่ขวด(ชาย)
 12. กิจกรรมการประกวดตักน้ำใส่ขวด(หญิง)
 13. กิจกรรมการประกวดยิงก๋ง(ชาย)
 14. กิจกรรมการประกวดปักผ้า(หญิง)

 

Categories: ภาพกิจกรรม