การประชุมและการสัมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565

นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลออนใต้ และนายประพิณ ปาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลออนใต้ เข้าร่วมการประชุมและการสัมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2565

  

Categories: ภาพกิจกรรม