การประชุมและสัมมนาสันนิบาตฯ ครั้งที่ 2/2566

นาย สมศักดิ์ วงค์แก้วแปง พร้อมคณะผู้บริหารฯ และ นายประยุทธ สุทธะ ประธานสภาฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ เข้าร่วมการประชุมและสัมมนามางวิชาการของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงเรมจอมเทียน ปาล์ม บีซ โอเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2566

Categories: ภาพกิจกรรม