การลงพื้นที่ตรวจสภาพความพร้อมโครงการปรับปรุงฟื้นฟูและกำจัดวัชพืชลำน้ำแม่ผาแหน บ้านป่าเปางาม หมู่11

27 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายภิณโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสันกำแพง  นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นำโดยนายเพิ่มพูน ไชยสิทธิ์(กำนันตำบลออนใต้)   ร่วมให้การต้อนรับนายพลพีร์ สุวรรณฉวี (รองเลาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง) ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 3 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี(นายอนุทิน ชาญวีรกุล) ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในการลงพื้นที่ตรวจสภาพความพร้อมโครงการปรับปรุงฟื้นฟูและกำจัดวัชพืชลำน้ำแม่ผาแหน บ้านป่าเปางาม หมู่11 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม