การลงพื้นที่เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิกเครือข่าย

15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลสุขภาวะเทศบาลตำบลแม่ข่า ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ กำกับติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิกเครือข่าย

Categories: ภาพกิจกรรม