การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย)

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) “กิจกรรม การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนตำบลออนใต้ สำหรับการเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างเสรรค์” #หัวข้อระบบสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง ณ เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

   

Categories: ภาพกิจกรรม