การเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

ครม. เห็นชอบการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจ่ายตามอัตราขั้นบันได เดือนละ 100 – 250 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มเดือน เม.ย. – ก.ย. 65 โดยรัฐบาลจะโอนรวมกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าบัญชีเลย
💵 สำหรับการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครั้งใหม่ ตามมติที่ประชุม ครม. มีดังนี้
1️⃣ อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท + เงินพิเศษ 100 บาท = 700 บาท
2️⃣ อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 700 บาท + เงินพิเศษ 150 บาท = 850 บาท
3️⃣ อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท + เงินพิเศษ 200 บาท = 1,000 บาท
4️⃣ อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท + เงินพิเศษ 250 บาท = 1,250 บาท

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์