การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลออนใต้

เทศบาลตำบลออนใต้ โดย กองการศึกษา จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลออนใต้  ในวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565  ณ สนามกีฬาโรงเรียนออนใต้วิทยา ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ประเภทประชาชนชายทั่วไป และกีฬาเปตองประเภทประชาชนทั่วไป

 

Categories: ภาพกิจกรรม