กิจกรรมตามโครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2565

กิจกรรมตามโครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2565

วันที่ 4 กรกฏาคม 2565

ณ โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้

เด็กๆทุกคนได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในการฝึกการเอาชีวิตรอดจากเหตุแผ่นดินไหว, ได้ฝึกการอพยพเพื่อเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้
และคุณครูได้ฝึกและทดลองใช้ถังดับเพลิงในการดับไฟ
#ขอขอบคุณทีมงานกู้ภัยเทศบาลตำบลออนใต้ที่ช่วยให้กิจกรรมการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จได้ด้วยดี

 

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้