กิจกรรมตำบลทำความดี

19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลออนใต้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนตำบลออนใต้ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ตำบลทำความดี” ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ(1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปง หมู่ที่ 8 ต.ออนใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอำเภอสันกำแพง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม”ตำบลทำความดี” ในครั้งนี้

              

Categories: ภาพกิจกรรม