กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี2564และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ

21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ร่วมกับอำเภอสันกำแพงและโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ ยังให้การสนับสนุนข้าวกล่องจำนวน 50 กล่องเพื่อนำไปเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนีัด้วย

Categories: ภาพกิจกรรม