กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (งานวันวิชาการ)

20 มีนาคม 2566

โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (งานวันวิชาการ)

เพื่อมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ มาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรฯ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลออนใต้

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้