กิจกรรม Kick off ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าฟรี จำนวน 60 ตัว ในเขตพื้นที่ ตำบลออนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลออนใต้ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(สนุขและแมว) kick off ฟรี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ เทศบาลตำบลออนใต้ เวลา 09.00-12.00 น. หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-880656 ต่อ 21

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์