กีฬาสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 (จัดภายใน))

โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ จัดการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้  ในวันที่  25 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอนนใต้ โดยในปีนี้จัดเป็นการภายในเฉพาะนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเท่านั้น โดยมีการแข่งขันทั้งในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และระดับชั้นอนุบาล 1-3 โดยมีชนิดกีฬาดังนี้ วิ่งเก็บลูกบอล , วิ่งผลัดลูกบอล ,ขี่ม้าส่งเมือง , วิ่งทางตรง , ขว้างลูกบอล และวิ่งวิบาก (ซิกแซก, ข้ามรั้ว, ,แต่งตัว, ทางตรง)

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้