ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมชำระภายในเดือนสิงหาคม 2563

ขยายเป็นชำระถึงเดือนกันยายน 2563 โดยไม่เสียเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์