ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 66

เทศบาลเมืองต้นเปา ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 เวลา 08.00 น ถึง 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้วตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ที่เว็บไซต์
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
ความรู้สึกทั้งหมด

3

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์