คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อัญเชิญพระพุทธรูป จากวัดศรีดอนมูล อำเภอสารภี

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อัญเชิญพระพุทธรูป จากวัดศรีดอนมูล อำเภอสารภี พระนามว่า “องค์สะหรี สัพพัญญูเจ้า มณีแสง” มาประดิษฐาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้2 เมษายน 2561 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

Categories: ภาพกิจกรรม