คำขวัญประจำตำบล

ถิ่นกำเนิดหลวงปู่หล้า งามล้ำค่าพลายภูบาล

นามกล่าวขานภูสองเมือง แดนรุ่งเรืองวัฒนธรรม

ทิวทัศน์งามหนองพญาพรหม ถิ่นน้ำนมโคพันธุ์ดี