งานทำบุญถนนสายทางบ้านป่าเหียง-หลวงปู่หล้า

งานเปิดถนนสายทางบ้านป่าเหียง-หลวงปู่หล้า 30 มิถุนายน 2564 ได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์ ณ ลำพูน ปลัดอำเภอสันกำแพง ผู้แทนนายอำเภอสันกำแพง ร่วมกับคณะผู้บริหาร นำโดยนายกสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง และทีมบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ประชาชนตำบลออนใต้ ทุกกลุ่มทุกองค์กร ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในครั้งนี้

 

Categories: ภาพกิจกรรม