ติดต่อเรา

ติดต่อเทศบาลตำบลออนใต้

สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้

62 หมู่ 3 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

เบอร์โทร  053-880656

เบอร์แฟกซ์  053-036043, 053-880656 ต่อ 23 (กองคลัง)

อีเมล์  ontai623@gmail.com

อีเมล์จัดซื้อจัดจ้าง admin@ontai.go.th