ต้อนรับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

20 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร, นายภิญโญ พัวศรีพันธ์ นายอำเภอสันกำแพง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา นำโดยนายสมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมการ เพื่อศึกษาดูงาน ชุมชนต้นแบบในการรวมตัวกันของหลายๆ หมู่บ้านในตำบลออนใต้ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Categories: ภาพกิจกรรม