ต้อนรับคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี(อนุทิน ชาญวีรกุล)

10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและประชนตำบลออนใต้ ให้การต้อนรับนายศุภฤทษ์ หงส์ภักดี คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) หัวหน้าคณะพร้อมด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 15 (นายธีรวุธ กลั่นดี) ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเหมาะสมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้แก่
#โครงการติดตั้งชุดเสาร์ไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวจำนวน65ชุดบ้านป่าตึงหมู่ที่7บ้านปงหมู่ที่8บ้านโห้งหมู่ที่2บ้านแม่ผาแหนหมู่ที่6
#โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน50ชุดคันคลองชลประทานบ้านริมออนหมู่ที่3ถึงบ้านป่าแงะหมู่ที่4

Categories: ภาพกิจกรรม