ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ ต้อนรับคณะบุคลากรประจำโต๊ะญิี่ปุ่น กสอ.(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 10 คน เพื่อศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลออนใต้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

   

Categories: ภาพกิจกรรม