ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.หนองอ้อ จังหวัดราชบุรี!!!

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.หนองอ้อ จังหวัดราชบุรี!!! ทางอบต.หนองอ้อมีความประสงค์เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนตามกระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงวิเวศ (Eco Village) และเยี่ยมชมชุมชนออนใต้ 3 สิงหาคม 2561

Categories: ภาพกิจกรรม