ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ และท่านกำนันตำบลออนใต้ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานตาม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่ บ้านแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม