ต้อนรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่(นักศึกษาแผน2 บริบาลเภสัชกรรม)

การบูรณาการบริบาลเภสัชกรรมในชุมชน เภสัชบำบัด การให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพฯลฯ  ร่วมกับ อสม.ตำบลออนใต้

Categories: ภาพกิจกรรม