ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ

30 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลออนใต้ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน เจ้าหน้าที่ ออกทำความสะอาดบ้านที่อยู่อาศัยและปรับปรุงภูมิทัศของนางเอ้ย ปัญญาคง อายุ 89 ปี อาศัยอยู่บ้านป่าตึง ม.7 ต.ออนใต้

   

Categories: ภาพกิจกรรม