นายกออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในตำบลออนใต้

2 สิงหาคม 2564 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ พร้อมคณะบริหาร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและกักตัวในตำบลออนใต้

Categories: ภาพกิจกรรม