นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ครอบครัวผู้กักตัวจากโรคติดเชื่อโควิด-19

Categories: ภาพกิจกรรม