นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ รับรางวัล สิงห์ฆเณศ ครั้งที่ 9 ประจำปี2566

21 ตุลาคม 2566 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ เข้ารับรางวัล “สิงห์ฆเณศ” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รางวัลนักบริหารยอดเยี่ยมแห่งปี รางวัลนักปกครองยอดเยี่ยมแห่งปี ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม