นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ รับมอบโล่เกียรติคุณ (HLO commitment)

ชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรด้านสุขภาพ Health Literate Orgernization commitment( HOL commitment) จากกรมอนามัย

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์