ประกาศทต.ออนใต้ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดกองการศึกษา ปีงบประมาณ 2567

ประกาศทต.ออนใต้ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดกองการศึกษา ปีงบประมาณ 2567

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์