ประกาศทต.ออนใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศทต.ออนใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2567

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์