ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลออนใต้ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลออนใต้ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์