ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
หากประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จะแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ ให้จัดทำเป็นหนังสือส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300)ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563

ประกาศแบ่งเขตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์