ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

#ขอเชิญชวนประชาชนตำบลออนใต้ ที่ได้ลงทะเบียนประชากรสุนัขและแมวไว้กับอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านไว้ เทศบาลตำบลออนใต้ โดย นายกสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง ได้ดำเนินการมอบวัคซีนฯให้กับอาสาปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถนำสุนัขและแมวเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ที่ทำการอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านหรือตามที่สถานที่ ที่อาสาฯได้กำหนดไว้ ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 📣📣📣📣หรือติดต่อสอบถามทางชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านท่านได้ หากมีข้อสงสัยสอบถามมายังสำนักงานเทศบาล 053-880656 ต่อ 11 หรือ 21 ได้ ในเวลาราชการ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์