ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุปัญหา น้ำไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ถนนหนทางชำรุด กลิ่น ควัน มลภาวะ ฯลฯ ผ่านช่องทางแอปฟิเคชั่น Traffy Fondue เพียงสแกน QR code แล้วดำเนินการแจ้งเหตุได้เลย

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์