ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลออนใต้ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ….

ร่างเทศบัญญัตเทศบาลตำบลออนใต้ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ….

เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร-พศ…..

 

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อตอบแบบรับฟังความคิดเห็น

ร่างเทศบัญญัตเทศบาลตำบลออนใต้ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ….

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZsGElC5wk-75iDIv9UWJrFpjzDKFQ03VHQGzJYk5-8y0-Jw/viewform?usp=sf_link

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์