ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลออนใต้ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ…………………

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลออนใต้ เรื่อง การควบคุมตลาด

เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมตลาด-พ.ศ…..

 

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อตอบแบบรับฟังความคิดเห็น

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลออนใต้ เรื่อง การควบคุมตลาด

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepv9eJRbjhwJF733Fc8JOtN11-jbPhW9_r0dXvHNMsWF9OmA/viewform?usp=sf_link

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์