ประชาสัมพันธ์ 🌟 ช่องทางการรับแจ้งเหตุงานบริการสาธารณะ

ประชาสัมพันธ์ 🌟
ช่องทางการรับแจ้งเหตุงานบริการสาธารณะขอรับความช่วยเหลือ แก้ไข หรือปรับปรุง ผ่านไลน์ @podd-report ของเทศบาลตำบลออนใต้ค่ะ
🚨 เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669 / กู้ภัยเทศบาลออนใต้

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์